Đối với tất cả những người đang làm công việc nhân sự,
Đánh giá nhân sự / đánh giá lương không phải là vấn đề đau đầu hay sao?

・Mặc dù đã có sẵn hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và làm đúng quy trình, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều hạn chế.
・Muốn tìm hiểu và tham khảo các công ty khác làm thế nào nhưng không thể vì hầu như không có tài liệu hay thông tin gì về vấn đề này.

Vì vậy, để hỗ trợ những trường hợp trên

Tất cả 8 Chúng tôi đã tạo ra tài liệu miễn phí bí quyết cho hệ thống đánh giá nhân sự và lương theo ngành.


Viecoi.inc
Director
Akira Anzai

Author:Anzai(Mr.)
Director of Japanese HR agency, Viecoi.Super Vietnam lover and Vietnamese language learner!
Tôi là Anzai – Giám đốc công ty Agency về tuyển dụng nhân sự của Nhật Bản (Việc Ơi), một người rất yêu Việt Nam, và đang cố gắng học tiếng Việt.Cảm ơn vì các bạn đã quan tâm đến tài liệu này.

■Contents

  1. Hệ thống tiền lương
  2. Lương cơ bản
  3. Ưu đãi
  4. Hệ thống nhân sự / thanh toán
  5. Phụ cấp
  6. Những gì tôi nhận thấy trong hoạt động

■Category (8 industry, 15 cases)
・IT_Developer
・Manufactuaring
・Advertisement
・Recruitment Agency
・Education_Teacher
・Food/Restaurant
・Real estate
・Call center

Gửi các chủ doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam
Bảng câu hỏi và phỏng vấn
Đây là một tài liệu rất thực tế vì nó gồm các bí quyết và những thông tin tổng hợp, những thứ thường không được phân phối.

Đặc biệt, mục “Những điều tôi nhận thấy trong vận hành” là kết quả của quá trình thử và sai.
Bí quyết được cô đọng.

Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng ý và hợp tác của chủ các công ty Nhật Bản.

Sẽ thật tuyệt nếu cuốn sách hướng dẫn này được sử dụng bởi bất kỳ ai làm công việc nhân sự.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây nếu bạn có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi Email cho bạn trong vòng 1 ngày. Hãy yên tâm đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi. Khi đăng kí, hãy điền tên công ty và chức vụ. Ngoài ra, vui lòng dùng địa chỉ Email công ty.(Hiện tại chúng tôi chưa thể đáp ứng yêu cầu của công ty nhân sự. Xin lỗi vì sự bất tiện này!)

 Tài liệu mẫu cho hệ thống đánh giá nhân sự và lương

カテゴリー: 未分類