70 CHECKLIST

Khi đọc quyển Ebook này, bạn có cảm thấy mình đang đương đầu với các vấn đề trong việc làm thế nào để trở thành một IT Recruiter chuyên nghiệp:

・Tôi cần tìm hiểu những thứ liên quan đến kỹ thuật, nghề nghiệp, … nhưng chi tiết là gì?
・Để tạo được chiến lược tuyển dụng, tôi cần nghiên cứu những gì?
・Để tuyển dụng được nhân tài, tôi cần làm gì?

Cuốn sách này được viết ra với mục đích giúp các bạn có được cái nhìn chung về những gì cần nghiên cứu để trở thành một IT Recruiter chuyên nghiệp

Hy vọng, ebook này sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tuyển dụng, khẳng định được giá trị của mình với tư cách là một IT Recruiter chuyên nghiệp

Download tại đây!


Viecoi.inc
Director
Akira Anzai

Author:Anzai(Mr.)
Director of Japanese HR agency, Viecoi.Super Vietnam lover and Vietnamese language learner!

Nội dung
■Hiểu biết kỹ thuật(Technical understanding)
 1.Hiểu biết kỹ thuật(Technical understanding)※12
 2.Hiểu biết nghề nghiệp(Occupation understanding)※5
 3.Hiểu biết về quy trình phát triển(Understanding the development flow)※2
 4.Hiểu biết về ngành(Industry understanding)※2

■Tạo chiến lược tuyển dung(Creating a recruitment strategy 
 1.Chiến lược tuyển dụng(Recruitment strategy)※4
 2.MVV (Sứ mệnh / Tầm nhìn / Giá trị) (Misson/Vision/Value)※2
 3.Thiết kế Persona(Persona design)※4
 4.Điểm khác biệt(Point of difference)※4
 5.Ý tưởng tuyển dụng(Recruitment concept)※4
 6.Nhận trợ giúp từ kỹ sư(Get help from Engineer)※2

■Tuyển dụng(Hiring)
 1.Cơ bản(Basis)※3
 2.Mô tả công việc(Job description)※7
 3.Agent(Agent)※7
 4.Tài liệu tuyển dụng(Recruitment materials)※3
 5.Giới thiệu tuyển dụng(referral recruitment)※3
 6.Website tuyển dụng(Own recruiting website)※6

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây nếu bạn có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi Email cho bạn trong vòng 1 ngày. Hãy yên tâm đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi. Khi đăng kí, hãy điền tên công ty và chức vụ. Ngoài ra, vui lòng dùng địa chỉ Email công ty.(Hiện tại chúng tôi chưa thể đáp ứng yêu cầu của công ty nhân sự. Xin lỗi vì sự bất tiện này!)

Download tại đây!

カテゴリー: 未分類