Download tại đây!

Khi đọc quyển Ebook này, bạn có cảm thấy mình đang đương đầu với các vấn đề dưới đây khi tuyển dụng hay không?

・ Tôi không thể đọc CV một cách chi tiết và tôi không biết liệu rằng kỹ sư IT nào sẽ phù hợp với công ty của tôi.

・ Tôi không thể tự mình đưa ra các yêu cầu tuyển dụng và tôi không thể đặt câu hỏi cho các kỹ sư ・ Tôi không biết cách tìm ứng viên

・ Tôi không biết phương pháp học kiến thức IT cần thiết cho một nhà tuyển dụng.

Bạn có thể là một chuyên gia tuyển dụng nhưng có thể bạn vẫn chưa thực sự làm tốt khi tuyển dụng mảng IT/ Kỹ sư.

Có rất nhiều cách học để trở thành 1 kỹ sư IT nhưng lại không có nhiều cách dạy bạn làm sao tuyển dụng kỹ sư tốt.

Cuốn sách này được viết ra với mục đích giúp các bạn HR đang phụ trách việc tuyển dụng IT có thể có được cảm nhận chung về ngành lập trình, hiểu các ngôn ngữ lập trình và vận dụng vào nghiệp vụ tuyển dụng.
Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ làm tăng giá trị bản thân của bạn trên thị trường lao động


Viecoi.inc
Director
Akira Anzai

Author:Anzai(Mr.)
Director of Japanese HR agency, Viecoi.Super Vietnam lover and Vietnamese language learner!

■Nội dung(50 pages)

 1. Tại sao các bạn HR phải nên nắm được các kiến thức cơ bản về IT
 2. Vị trí cần hướng đến
 3. Bốn cấp độ tuyển dụng IT developer
 4. Các hình thức phát triển hệ thống
 5. Quy trình cơ bản của việc phát triển hệ thống
 6. Sự khác biệt giữa Gia công phần mềm (Outsourcing) và phát triển sản phẩm riêng (Product)
 7. Cấu trúc cơ bản của ứng dụng WEB
 8. Ngôn ngữ lập trình là gì?
 9. Framework là gì?
 10. Cơ sở dữ liệu là gì?
 11. Infrastructure (cấu trúc hạ tầng dữ liệu) là gì?
 12. OS là gì?
 13. Đặc điểm và nội dung của từng vị trí/ từng ngôn ngữ lập trình?
 14. Thế nào là bản Mô tả công việc đạt yêu cầu?
 15. 7 hành động kế tiếp bạn có thể làm
 16. 2 hướng phát triển sự nghiệp (Career path ) của một Developer
 17. Danh sách câu hỏi khi phỏng vấn IT developer
 18. Bốn hành động bạn nên thực hiện ngay từ hôm nay.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây nếu bạn có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi Email cho bạn trong vòng 1 ngày. Hãy yên tâm đừng ngần ngại liên hệ ngay cho chúng tôi. Khi đăng kí, hãy điền tên công ty và chức vụ. Ngoài ra, vui lòng dùng địa chỉ Email công ty.(Hiện tại chúng tôi chưa thể đáp ứng yêu cầu của công ty nhân sự. Xin lỗi vì sự bất tiện này!)

Download tại đây!

カテゴリー: 未分類